Projekty

Pierwszy i najważniejszy - chór Gospel Sound, bez którego nie byłoby Stowarzyszenia:

 gospelsound.pl


Najnowszy projekt długofalowy:

 Gospel-roots
Zestawienie zrealizowanych projektów warsztatowych*:

29 września - 1 października 2018
Warsztaty wokalne dla członków Chóru Gospel Sound – finansowane przez Stowarzyszenie Gospel bez Granic

25-26 lutego 2017
Warsztaty wokalne dla członków Chóru Gospel Sound – finansowane przez Stowarzyszenie Gospel bez Granic

8-10 kwietnia 2016
Festiwal Gospel bez Granic i III katowickie Warsztaty Gospel bez Granic (120 uczestników) – z dotacją z UM (umowa nr 256/2016)

3-4 października 2015
I Rodzinne Warsztaty Gospel (40 uczestników) – dotacja z UM (umowa nr 2419/2015)

25-26 kwietnia 2015
II Katowickie Warsztaty Gospel bez Granic (100 uczestników)

14-15 lutego 2015
Warsztaty a’cappella gospel (25 uczestników) – finansowanie społecznościowe przez portal polakpotrafi.pl

4-15 grudnia 2013
I Warsztaty Gospel bez Granic - kontynuacja warsztatów sosnowieckich i katowickich pod wspólną nazwą (110 uczestników)

8-9 grudnia 2012
II Warsztaty Gospel w Sosnowcu (100 uczestników)

14-15 kwietnia 2012
III Warsztaty Gospel w Katowicach (120 uczestników)

17-18 kwietnia 2011
I Warsztaty Gospel w Sosnowcu (123 uczestników)


*Przed powołaniem Stowarzyszenia Gospel bez Granic działaliśmy i pracowaliśmy jako grupa nieformalna i współpracowaliśmy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Akademickim - oficjalnym organizatorem warsztatów.